bilder på staket till altan Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

träd klädhängare swedese I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har denna dataskyddstext upprättats för att visa hur Kungl. Hovstaterna behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.

tryckeri göteborg kläder I den här texten beskrivs hur Kungl. Hovstaterna arbetar för att skydda dina personuppgifter och upprätthålla din personliga integritet. Personuppgifter är allt som kan kopplas till en specifik individ till exempel namn och kontaktuppgifter. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

storlek på matta under säng Kungl. Hovstaterna består av Hovstaten och Slottsstaten som alla åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsregler och interna riktlinjer. För att säkerställa att reglerna efterföljs har en dataskyddsorganisation tillsatts.

värdet av min bil Det är till dataskyddsorganisationen du kan vända dig med frågor angående personuppgifter och hur Kungl. Hovstaterna behandlar dem.

finnair plus mastercard reseförsäkring Hanteringen av personuppgifter som sker för privata ändamål omfattas inte av dataskyddsförordningen.

Hantering av personuppgifter inom Kungl. Hovstaterna

partytält på rusta Kungl. Hovstaterna har i uppgift att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter samt att vårda och för allmänheten visa det kulturarv som är förbundet med den svenska monarkin.

ont i mellangärdet och ryggen gravid Kungl. Hovstaterna består av Hovstaten och Slottsstaten. Om du har varit i kontakt med eller har en relation med någon av dessa organisationer kan de behöva behandla dina personuppgifter.

elden lyrics kapten röd perfect lyrics español selena Slottsstaten (org. nummer 202100-3484) är den del av Kungl. Hovstaternas organisation som bland annat ansvarar för slotten med tillhörande byggnader, samlingar, marker samt publik verksamhet. Slottsstaten behandlar dina personuppgifter om du till exempel köper en biljett till en visning av något av de Kungliga slotten, köper något i slottsboden, hyr något av de kungliga slottskapellen eller när du köper ett fotografi.

chips dipp gräddfil recept klä knappar stockholm Hovstaten (org. nummer 902000-7374) är den del av Kungl. Hovstaternas organisation som bland annat ansvarar för konstitutionella, statsceremoniella och officiella uppdrag. Hovstaten behandlar dina personuppgifter om du till exempel skickar en fråga via vår webbplats, en hälsning till Kungafamiljen eller skickar en gåva till Kungafamiljen.

mordet på elin krantz dom Den organisation – Slottsstaten eller Hovstaten – du haft kontakt med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

dokumentär om sekten familjen » Så behandlar vi dina personuppgifterPDF

upplaga på eng rätta keno text tv Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

lediga jobb bilmekaniker göteborg Kungl. Hovstaterna kan komma att uppdatera den här informations­texten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra kategorier av mottagare än de som anges här.

hur säger man försiktig på engelska I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Kungahusets webbplats.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

återvinningen luleå kronan Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter.

förhållanden översätta till engelska gratis Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats.

Tillgång till dina personuppgifter

skräddarsydd kostym dam stockholm Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss.

vad sänker blodsockret Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post syfte och mål eller telefon +46 8 402 60 00. Du kan beställa ett registerutdrag via blanketten PersonuppgiftsbegäranPDF.

Rätt till rättelse av personuppgifter

svenskt tenn underlägg tulpan Om du anser att en uppgift om dig är ofullständig eller felaktig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

malaysia växla pengar Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post ett glas norrtälje meny eller telefon +46 8 402 60 00 för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till att ge och återkalla ditt samtycke

long island city new york gefährlich De kan hända att vi ber om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

är provanställning semestergrundande Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post sexuell läggning engelsk översättning eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill återkalla ett givet samtycke.

Rätt till att motsätta dig behandling som stödjer sig på berättigat intresse

expectrum kopparbergsvägen 10 västerås I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

familj bjärred död sjukdom Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som överväger integri­tetsintresset. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

skattekontoret göteborg adress Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post tornfalksgatan 2a malmö eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill motsätta dig behandlingen.

Rätt till att radera personuppgifter

hvornår blev viborg domkirke bygget Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det till exempel inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Detta gäller dock inte om vi till exempel är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

sommaren 2018 göteborg Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post filippa k muggar åhlens eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill få dina uppgifter raderade.

Rätt till att begränsa behandling av uppgifter

brudklänning spets lång ärm Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du till exempel anser att de inte är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan upp­fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begrän­sats.

borsta tänderna hos barn Kontakta Kungl. Hovstaterna via e-post goodwill företagsekonomi 2 pdf eller telefon +46 8 402 60 00 om du vill begära begränsning av dina uppgifter.

Rätt till att flytta din data (dataportabilitet)

kontanter nordea jönköping Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som vi behandlar.

den första kärleken tage danielsson sammanfattning Behandlingen ska ske med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig och rättigheten omfattar endast personuppgifter som du själv har till­handahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Vem kontaktar jag vid frågor?

fjäskar svenska till engelska Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datain­spektionen).

jag saknar dig film låtar få längre ögonfransar ricinolja Kungl. Hovstaterna
Växeln/Dataskydd
Kungl. Slottet
107 70 Stockholmrestaurang läget oxelösund 2014
+46 8 402 60 00
milles strandvägen 1 boka bord

hammarby äldreboende västerås undvik hög telefonräkning utomlands

sparda bank hessen kreditkarte kündigen få rakt hår